Förvaltning

Brunakärr Koloniträdgårdsförening r.f. (FO 0895462-6)

Föreningens officiella språk är svenska. Årsmötet väljer föreningens ordförande och styrelsemedlemmar.

Verksamheten styrs av bl.a. föreningslagen, föreningens stadgar, ordningsregler och anvisningar, en årlig verksamhetsplan som godkänns av medlemsmötet, arrendeavtalet med Helsingfors stad och stadens allmänna regler för koloniträdgårdar och byggande i dem, bygganvisningarna för Brunakärr koloniträdgård, som godkänst av stadens byggnadsinspektion, föreningens regler och anvisningar, föreningens värdegrund och etiska spelregler.
Att observera: i situationer där stadens regler inte stämmer överens med föreningens regler är det föreningens regler som är primära och alltså gäller.

Föreningens telefon 044 986 33 06  (gärna SMS, så ringer vi dig vid behov).
E-post brunakarr@brunakarr.fi (ordförande och sekreteraren)

Styrelsen verksamhetsåret 2024

Ordförande: Kaj Wikholm (109, underhåll) tfn 020 7410 641  (ej SMS, vanlig samtalsalsavgift)
Viceordförande Marina Göransson (1, storstugan)
Sekreterare: Carita Karlsson (25)

Övriga styrelsemedlemmar:
Laura Berger (33, byggkommittén, museistugan)
Anneli Holmberg (88, socialbyggnaden)
Marja Hynninen (114, ÖT, lottgransknignar)
Tua Kyrklund (103, kommunikation)
Ann Sandelin (63, back up)

Kassör utanför styrelsen: Helena Lönnqvist (87) tfn 050 5614051

Föreningens e-postadresser

brunakarr@brunakarr.fi   - ordförandena,sekreteraren (ärenden till styrelsebehandling) 

medlem@brunakarr.fi     - medlemsärenden, medlemsregister, nycklar

bygglov@brunakarr.fi      - byggkommittén (frågor om byggande, ansökningar om bygglov)

underhall@brunakarr.fi    - vatten, el, sandvägar mm.

talko@brunakarr.fi   -  Förfrågningar om arbetsuppgifter, anmälningar till underhållsgruppen (även whatsapp)


slapvagn@brunakarr.fi   - uthyrning av släpvagnen (Jussi 4)

storstugan@brunakarr.fi  - bokningar, uthyrning endast till medlemmar (Tina S 4)

hemsidan@brunakarr.fi   - förslag till hemsidan, kommunikationsgruppen Tua (103)

Föreningens värdegrund

Brunakärr Koloniträdgårdsförening är en inkluderande och välkomnande svenskspråkig ideell förening, som erbjuder delaktighet i koloniträdgårdsverksamhet för alla medlemmar. Koloniträdgården är ett öppet och välkomnande svenskt rum och en port till det svenskspråkiga Finland för medlemmar och besökare. Föreningen värnar om trädgårdens traditionella växter och byggnadskultur och söker ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar i en föränderlig värld.
- Brunakärr Ktf:s medlemsmöte 2019

Etiska spelregler

Föreningens styrelse och olika team och arbetsgrupper ska följa föreningens etiska spelregler.  Du kan läsa dem här

Föreningen är medlem i

  • i Finlands koloniträdgårdsförbund Suomen Siirtolapuutarhaliitto. Föbundet ger ut tidningen Siirtolapuutarha och ordnar olika webbinarier, exkursioner och kurser för föreningarnas medlemmar.

  • i lokalföreningen för Helsingfors koloniträdgårdar Helsingin siirtolapuutarhojen alueyhdistys, som är ett samarbetsorgan för föreningarna. Samarbetsföreningen ordnar även gemensamma evenemang och träffar för alla medlemmar i koloniträdgårdsföreningarna där medlemmarnas insats behövs.