Avgifter

Årsmötet fastställer föreningens avgifter varje år.
Arrendeavgiften är fastställd av staden och kan varje år justeras med levnadskostnadsindex.

Tre fakturor per år
Föreningen skickar ordinarie medlemmar 3 fakturor per år. En i maj-juni, en i juli-augusti och årets sista faktura i slutet av året. Om du misstänker att du har blivit utan någon faktura, fråga efter den via medlem@brunakarr.fi.

Extra medlemmar får en faktura med medlemsavgiften. Understödande medlemmar får ingen faktura, men kan självmant betala medlemsavgiften med denna inbetalningsblankett

Meddela i förväg om du vill ha längre betalningstid!
Ifall du vill ha längre betalningsttid eller dela upp summan på mindre delbetalningar, var snäll och meddela om det till medlem@brunakarr.fi elller per telefon så kan du få en ny faktura. Muntliga meddelanden beaktas inte.

Avgifter 2023 i eurobelopp


Medlemsavgifter €

Ordinarie            45  (15 euro faktureras 3 gånger under året i samband med årets andra fakturor juni, augusti-september, november-december)
Extra                 30 (faktureras en gång under året) 
Understödande 30  faktureras inte, utan understödande medlemsavgift kan inbetalas med denna inbetalningsblankett (pdf). Organisationer får gärna understöda vår verksamhet med större belopp. Föreningen tackar för understödet! 
Hedersmedlem   0 
(ev. postningsavgifter kan tillkomma)

Av medlemsavgifterna betalar föreningen 34 €/lott till koloniträdgårdsförbundet och 1,50 € till  regionföreningen i Helsingfors, dvs. 35,50 €/lott. Till medlemsförmånerna hör exempelvis tidskriften Siirtolapuutarha.

Inskrivningsavgifter €

Ny  ord.medlem     400
familjemedlem*       200
*då stugan förs över på en annan familjemedlem från samma hushåll  

Underhållsavgifter

Allm. underhållsavgift 65

Bastutur 1h/gång      15 
Tvättmaskin/tvätt         3        
Sorttitransporter beroende av avfallsart, mängd 
Släpvagnshyra          5/ 3 timmar  
                              20/ dygn

Arrende:
Enligt stadens taxa (2022:1,54 €/m2 )


Elavgift: 
Grundavgift 10 € och enligt stugans elmätare (Helen taxa) (/Kwh ).
Elmätartalet för stugan ska rapporteras senast i september varje år.

För oanmält elmätartal efter september debiteras
80 €  1:a året
160 € 2:a året
400 €  3:e året

Ifall du bygger eller det görs elarbeten som kräver att din elmätare kopplas bort från nätet, var snäll och meddela om det till styrelsen på förhand för att komma överens om hur du kompenserar elförbrukningen under tiden.

Vattenavgift HRM/HSY fakturear föreningen, som fakturerar  lottinnehavaren enligt enl. lottens areal

Reparationer
Rör, kranar m.m.        enligt kostnad
Arbete (minimiavgift)   10 €

Sommarfestbidrag/lott         
2 lotterivinster (á ca 5) € eller 15 €

Uthyrning av storstugan
för medlemmarnas privata tillställningar
                                              150€/dygn= kl. 16–14
                                              75€/ dag

Nybygggen och ombyggen
Bygglov till stuga                    500
Bygglov för /lekstuga             100
Bygglov föer ändring av stuga 100
Kontrollmätning av nybygge/ändring av stuga enligt föreningens utgifter
Vatten- och el-                          
anslutningar till lotterna            enl. föreningens utgifter

Faktureringsavgifter
E-postfaktura 0
Brevpost                    2,50/faktura
Förseningsavgifter   
-Påminnelse 1: Inkassoföretag enligt fakturering
-Påminnelse 2: Inkassoföretag enligt fakturering
Oklarheter med betalningar: 15 €/h

För gemensamt underhåll av koloniträdgården är arbetsplikten eller talkoinsatsen 8 timmar/lott under säsongen.
Arbetsinsatsen ska anmälas inom september samma säsong. Årsmötet 2023 beslöt att föreningen ska debitera 80 euro/lott för oanmäld talkoinsats.